Wzmacniaj Świat!

Z ogromną radością i dumą informujemy, że nasza organizacja, Witaj Świecie!, uzyskała dofinansowanie na realizację projektu “Wzmacniaj Świat!”. Jest to krok milowy w naszej misji wzmocnienia działań statutowych oraz rozwoju instytucjonalnego. Projekt, który będziemy realizować, skupia się na kilku kluczowych obszarach, które są fundamentem naszej dalszej ewolucji i wzrostu. Oto główne elementy projektu: 

Opracowanie strategii rozwoju organizacji 

To zadanie pozwoli nam na zdefiniowanie długoterminowych celów i strategii, które będą kierować naszymi działaniami w przyszłości. 

Rozwój platformy współpracy 

Poprzez rozbudowę i ulepszenie naszej platformy, będziemy mogli lepiej współpracować zarówno wewnątrz organizacji, jak i z naszymi partnerami zewnętrznymi. 

Rozwój kompetencji pracowniczych 

Inwestycja w nasz zespół jest kluczowa. Planujemy szereg szkoleń i warsztatów, które podniosą kwalifikacje naszych pracowników. 

Podniesienie standardu świadczonych usług 

Dzięki dofinansowaniu będziemy mogli zaoferować jeszcze wyższą jakość naszych usług, co bezpośrednio przełoży się na zadowolenie i korzyści dla naszych beneficjentów. 

Promocja działań statutowych organizacji 

Zwiększymy naszą widoczność i rozpoznawalność, co pozwoli na dotarcie do szerszego grona odbiorców i potencjalnych współpracowników. 

Wierzymy, że dzięki tym działaniom znacząco wzmocnimy nasz potencjał instytucjonalny, co pozwoli nam na jeszcze skuteczniejsze wspieranie lokalnej społeczności. Jesteśmy przekonani, że realizacja tego projektu pozwoli na pełniejsze i bardziej efektywne wykonywanie naszych działań statutowych. 

Czas realizacji: 01.06.2023 - 31.10.2025

Budżet projektu: 101 000 zł

Źródło finansowania: Zadanie publiczne "Wzmacniaj Świat!" sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.