Projety realizowane

Słupska Karta Mieszkańca

Celem projektu jest przygotowanie i wdrożenie dedykowanego programu teleinformatycznego, umożliwiającego słupszczanom i słupszczankom skorzystanie z pakietu usług obejmujących bezpłatny lub tańszy dostęp do atrakcji z oferty kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej.

W ramach projektu wdrożona zostanie Słupska Karta Mieszkańca. To nowoczesny system współpracy pomiędzy jednostkami administracji samorządowej, mieszkańcami i lokalnym biznesem. Karta zagwarantuje dostęp do wielu usług przy wykorzystaniu najnowszych technologii informacyjnych.

Zadanie realizowane jest w partnerstwie z firmą Witkac Sp. z o. o.

Strona główna Słupskiej Karty Mieszkańca dostepna jest pod adresem: https://www.slupskakarta.pl/.

Aplikacja dla mieszkańców i mieszkanek dostępna jest pod adresem: https://moja.slupskakarta.pl/.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu "Słupska Karta Mieszkańca", współfinansowanego ze środków Miasta Słupska.

Zachęcaj i wpłacaj!

Nasz projekt stanowi odpowiedź na problem, jakim jest niewystarczające korzystanie przez polskie organizacje pozarządowe z rozwiązań w sferze fundraisingu, z naciskiem na prowadzenie tego typu działań on-line. Nadrzędnym celem projektu jest zatem wykreowanie i stworzenie środowiska, które umożliwi wszystkim zainteresowanym organizacjom pozarządowym efektywne korzystanie z narzędzia IT, jakim jest platforma Wplacam.ngo.pl, a tym samym - pozyskiwanie darczyńców, wspomaganie płynności finansowej organizacji oraz poprawę jakości zarządzania tą organizacją.

Realizacja zadania ma na celu wprowadzenie rozwiązań z obszaru FinTech (nowoczesne technologie w obszarze finansowym), które oparte są o rozwój usługi wplacam.ngo.pl i przebiegać będzie na 2 płaszczyznach:

  1. część technologiczna – przeprowadzenie działań o charakterze technologicznym, których celem jest stworzenie spójnego i intuicyjnego interfejsu użytkownika. W ramach prac technicznych wprowadzone zostaną nowe, innowacyjne funkcjonalności serwisu
  2. część edukacyjna – przeprowadzenie działań o charakterze edukacyjno-promocyjnym, których celem jest wzmocnienie kompetencji praktycznych i poziomu wiedzy NGO z zakresu tworzenia i rozwijania strategii fundrisingowych, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

logo_niw_kw_podst.pngProponowane przez nas przedsięwzięcie ma charakter kompleksowego rozwiązania FinTech dla organizacji pozarządowych, które nie ogranicza się wyłącznie do umożliwienia przyjmowania darowizn, a pozwala na pobieranie odpłatności za usługi i towary, jakie organizacje pozarządowe oferują swoim odbiorcom w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego. Wdrożenie rozwiązań o charakterze stricte systemowym ma na celu wzmocnienie kompetencji organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności oraz zarządzania zewnętrznymi zasobami finansowymi.

Zadanie zrealizowane zostanie w ramach:

  • Priorytetu 4: Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich
  • Obszaru tematycznego: Systemowa poprawa zarządzania w organizacjach obywatelskich, budowanie struktur, tworzenie i doskonalenie zasobów, tworzenie i rozwijanie strategii działania organizacji, w tym strategii fundraisingowych.

Zadanie dofinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach konkursy NOWEFIO 2021.