Projekty zrealizowane

Witaj Świecie! realizuje zadanie publiczne, współfinansowane ze środków publicznych.

AKTYWATOR - SŁUPSKI DOM STARTUPÓW

W okresie od sierpnia 2019 roku do grudnia 2020 roku Witaj Świecie! środków Miasta Słupska. W okresie od sierpnia do grudnia 2019 roku był to projekt „Słupski Dom Startupów”. Celem przedsięwzięcia było wspieranie rozwoju młodych przedsiębiorstw w Słupsku, poszerzenie oferty wsparcia dla młodych firm i startupów oraz zbudowanie silnej społeczności technologicznej w mieście. W ramach projektu świadczone było bezpłatne wsparcie doradcze i szkoleniowe na rzecz osób indywidualnych, zespołów, firm oraz startupów.

logo-aktywator.jpg

W ramach projektu w 2020 r. udało się nam zrealizować następujące działania:

3 wyróżnione pomysły na najlepszy biznes

3 serwisy internetowe

556 godz. doradztwa stacjonarnego

200 godz. doradztwa on-line

10 startupów

7 wsparć na rozwój firm.

Zadanie realizowane było w ramach projektu "Aktywator - Słupski Dom Startupów", współfinansowanego ze środków Miasta Słupska.

Słupskie Wieczory Start-upowe

W 2018 roku, w partnerstwie z firmą Witkac Sp. z o. o., Witaj Świecie! zrealizowało przedsięwzięcie pn. "Słupskie Wieczory Start-upowe. Projekt zakładał realizację cyklu 5 otwartych spotkań („Słupskie Wieczory Start-upowe”).

start-up-8-10.jpg

Miały one charakter nieformalny, organizowane były w klubach i kawiarniach, dzięki czemu osobom uczestniczącym stworzono przestrzeń do nawiązywania kontaktów, rozmów, już po zakończeniu oficjalnej części.

Do udziału w spotkaniach zapraszani byli min. osoby z teoretycznymi praktycznym doświadczeniem, działające nie tylko w Słupsku, ale w całej Polsce.

„Startuj w Słupsku” to projekt realizowany z inicjatywy Miasta Słupska we współpracy z firmą Witkac Sp. z o. o. oraz Witaj świecie! Sp. z o. o.

Witaj w nowym Świecie!

W 2020 roku Witaj Świecie! zrealizowało zadanie, dofinansowane ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu - Centrum Rozwoju Społeczeństwa  Obywatelskiego w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19.

logo_niw_kw_podst.pngW ramach zadania zrealizowano szereg przedsięwzięć, mających na celu częściowe ograniczenie negatywnych następstw epidemii. Część tych działań miała charakter zastępczy, część zaś – podtrzymujących funkcjonowanie organizacji.

Działaniami zastępczymi były:

1. wprowadzenie marketingu i sprzedaży zdalnej jako formy kontaktowania się z obecnymi i potencjalnymi klientami.

Działaniami podtrzymującymi funkcjonowanie organizacji były:

1. sfinansowanie z dotacji części wynagrodzenia osoby zatrudnionej w organizacji,

2. opłacenie zaległego czynszu,

3. zakup zestawu komputerowego,

4. zakup 2 zestawów telefonicznych dla sprzedawców.

Środki, przyznane w ramach dotacji, w znacznym stopniu przyczyniły się do poprawy sytuacji Witaj Świecie!, przede wszystkim z uwagi na możliwość przeniesienia dużej części zadań do formuły on-line.

Zadanie dofinansowane ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19.