Przedmiot działalności

Witaj Świecie! Prowadzi działalność w obszarach związanych z:

  • oprogramowaniem,
  • doradztwem w zakresie informatyki,
  • pozaszkolnymi formami edukacji,
  • prowadzeniem centrów telefonicznych (call-center).

Witaj Świecie! jest bez wątpienia przedsiębiorstwem, zorientowanym na rozwój lokalny i świadczeniem usług użyteczności publicznej. Z powodzeniem łączy cele społeczne i ekonomiczne. Zarówno zespół, jak i główny dostawca wywodzi się z sektora pozarządowego, powiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z organami administracji publicznej wszystkich szczebli, oraz w zakresie dydaktyki osób dorosłych.

Poza świadczeniem usług na rzecz klientów, stwarzamy przestrzeń do rozwoju zawodowego i społecznego pracowników, będących osobami zagrożonymi wykluczeniem zawodowym i społecznym (osób długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych itp.). Jako organizacja jesteśmy zorientowani na długotrwałą współpracę z pracownikiem, jego kształcenie i rozwijanie kompetencji zawodowych. Stwarzamy warunki do zdobywania nowych, zawodowych umiejętności. Oferujemy również stabilne zatrudnienie, oparte na pewnym sposobie zatrudniania: okres próby - 3 miesiące, następnie umowa o pracę na 12 miesięcy, następnie umowa o pracę na czas nieokreślony.