Zespół

Grzegorz Basarab

Przedsiębiorca, edukator m.in. w obszarach: planowanie projektów społecznych, różnorodności społecznej i antydyskryminacji, wdrażania systemów informatycznych. Wieloletni koordynator projektów społecznych, członek i współpracownik organizacji pozarządowych (m. in. Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych). Współautor i koordynator kompleksowych projektów społecznych na rzecz współpracy samorządów i organizacji pozarządowych. Animator społeczności lokalnych i trener umiejętności projektowych.

Małgorzata Kiernicka

Magister nauk społecznych, wieloletnia koordynatorka projektów współfinansowanych ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS, środków z budżetu Miasta Słupska oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Certyfikowana specjalistka ds. informacji. Trenerka (Szkoła Trenerów Organizacji Pozarządowych Sieci SPLOT) i doradczyni (Szkoła Doradców Ekonomii Społecznej Sieci SPLOT). Szkoli z zakresu pozyskiwania środków na działalność, pisania wniosków, kompetencji cyfrowych (bezpieczeństwo dziecka w sieci, promocji działań w sieciach społecznościowych). Specjalistka z zakresu pozyskiwania środków na działalność przez organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej oraz pisania wniosków o dotację.

Katarzyna Kania

Kierowniczka działu administracyjno-biurowego. Wspiera Zarząd i zespół firmy w wykonywaniu czynności sekretaryjnych i formalnych, w szczególności związanych z przetwarzaniem dokumentacji oraz kontaktem z klientami. Odpowiedzialna za przygotowanie i wymianę informacji z księgowością.

Monika Basarab

Kierowniczka Biura Obsługi Klienta. Monitoruje przebieg wsparcia udzielanego naszym klientom przez BOK, zarządza pracą konsultantek i konsultantów. Koordynuje pracę BOK z zespołami wdrożeniowym i programistycznym, uzgadnia kierunki rozwoju przedsiębiorstwa uwzględniając perspektywę klientów. Doświadczenie zawodowe gromadziła m.in. pracując w agencji rekrutacyjnej oraz firmach zajmujących się telefonicznym oraz bezpośrednim kontaktem z klientem.

Anna Kuś

Specjalistka do spraw promocji aplikacji, konsultantka w Biurze Obsługi Klienta. Umiejętności praktyczne i doświadczenie gromadziła pracując w Wydawnictwie na stanowisku specjalistki do spraw marketingu. Absolwentka kulturoznawstwa.

Lucyna Sobek

Konsultantka w Biurze Obsługi Klienta. Na co dzień pomaga klientom z serwisu wplacam.ngo.pl, witkac.pl oraz zajmuje się obsługą stron internetowych placówek szkolnych. Absolwentka studium medycznego w Pile.

Agnieszka Wojtala

Starszy specjalista ds. wdrożeń i testów. Ściśle współpracując z zespołem programistów i Biurem Obsługi Klienta dokłada wszelkich starań, aby dostarczane przez nas narzędzia ułatwiały pracę użytkownikom. Uzgadnia kierunki rozwoju zarówno systemu i aplikacji, uwzględniając perspektywę klientów.