Odbiorcy działań

Działania organizacji adresowane są do dwóch grup – odbiorców bezpośrednich i pośrednich.

Bezpośredni odbiorcy – klienci:

  1. Jednostki Samorządu Terytorialnego/organy administracji publicznej – podmioty organizujące otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych, prowadzące procedurę budżetu obywatelskiego oraz trybu 19a. Dotąd Witaj Świecie! zrealizowało na zlecenie Urzędu Miejskiego w Słupsku projekt "Wyst@rtuj w Słupsku", którego celem była promocja start'upów i wyłonienie zwycięzcy w konkursie na najlepszy pomysł na start'up (firma na zlecenie zewnętrznych podmiotów wykonała 2 aplikacje mobilne, z których obecnie korzysta 3000 osób). Projekt zakładał realizację cyklu 5 otwartych spotkań ("Słupskie Wieczory Start-upowe"). Ponadto, Witaj Świecie! zrealizowało na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Woj. Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu cykl szkoleń z aplikacji do tworzenia projektów organizacji pozarządowych (dla łącznie 120 osób).
  2. Organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej – realizujące przedsięwzięcia dofinansowane przez JST w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych. Ponadto, Witaj Świecie! prowadzi na zewnętrzne zlecenie zdalne Biuro Obsługi Klienta, wspierające osoby, w tym NGO i PES, korzystające z aplikacji internetowych.

Pośredni odbiorcy – pracownicy

Pośrednimi odbiorcami działań Witaj Świecie są jej pracownicy. Organizacja wspiera zatrudnienie osób defaworyzowanych na otwartym rynku pracy – obecnie zatrudnia na etatach 7 osób z tej grupy pracowników. Środki na utworzenie i utrzymanie tychże stanowisk pracy pozyskano z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim. Dzięki temu możliwe było zatrudnienie osób, które z uwagi na ryzyko wykluczenia społecznego i zawodowego, miałyby trudność ze znalezieniem zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Witaj Świecie! z założenia powstało jako przedsiębiorstwo o charakterze non-profit, którego celem jest promocja nowoczesnych technologii i start'upów technologicznych w mniejszych ośrodkach miejskich. Zatrudnia obecnie 5 osób niepełnosprawnych, których wiedzę i umiejętności kieruje w stronę programowania, testowania i wdrażania aplikacji o charakterze społecznym. Jesteśmy zdania, że siła sektora ekonomii społecznej może również rozwijać się w obszarze nowoczesnych technologii, a nie tylko usług socjalnych. W związku z tym, zatrudnieni pracownicy wspierani są przez osoby posiadające kwalifikacje do zarządzania projektami informatycznymi, wysokiej klasy programistów oraz osoby z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu organizacją pozarządową i działalnością biznesową.